Published: 1/15/2021 4:13:51 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Game Chest Group AB: Game Chest marknadsför Wurm via hemsida med ungefär en miljon besök i månaden

Game Chest marknadsför dotterbolaget Code Clubs produkt Wurm via hemsidan MMORPG.COM som har ungefär en miljon besök i månaden, enligt ett pressmeddelande.

Man kommer även undersöka om koncernen kan aktivera ytterligare varumärken på den välbesökta webbplatsen framöver, däribland FridayPlays.com och Gamethrill.

Read more about Game Chest Group AB