Published: 2/5/2021 8:47:05 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Monivent AB: Monivent har fått positiv respons från studier med Neo100 - förbereder marknadsintroduktion

Medicinteknikbolaget Monivent har offentliggjort initial positiv respons från de kvalitativa studier som gjorts med bolagets produkt Neo100. Det framgår av ett pressmeddelande.

Neo100 har använts vid kliniska center i Frankrike, Österrike och Finland och samtliga har givit positiva utlåtanden gällande användarvänlighet och upplevd nytta.

Studierna är inte klara och fortsätter enligt plan, men parallellt ska bolaget förbereda en riktad och selektiv marknadsintroduktion.

"Att alla center nu är i gång med studierna trots det ansträngda läget med pågående covid-19 pandemi är väldigt positivt. Responsen från användarna är mycket god och resultaten hittills är helt enligt förväntan. Vi kommer därför parallellt med fortsatta studier att gå vidare med våra lanseringsplaner och förberedelser på utvalda marknader", kommenterar bolagets vd Karin Dahllöf.

Read more about Monivent AB