Published: 2/12/2021 8:45:52 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics rapporterar små förändringar under andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics redovisar små förändringar i resultatet för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,17).

I rapportens vd-ord skriver Hans Wallin:

"I linje med vad bolaget tidigare meddelat och i enlighet med bolagets plan och strategi, fortsätter det interna arbetet med att förbereda en kommande exportsatsning och expansion utanför den svenska marknaden. Vibrosense har därför inlett ett samarbete med Business Sweden för att kartlägga den tyska marknaden inom affärsområdet Diabetes".

Han tillägger:

"Jag ser tillbaka på ett positivt andra kvartal, trots den rådande coronapandemin. Vi har i stora delar kunnat följa vår plan men det har ännu inte gett avtryck i vår försäljning. Vi är nu redo att adressera ett nytt segment och en stor marknad inom området Diabetes och samtidigt förstärka vår närvaro inom segmentet Havs."


Vibrosense Dynamics, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat -2,1 -2,1
Nettoresultat -2,1 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,17

Read more about VibroSense Dynamics AB