Published: 2/15/2021 8:42:47 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Monivent AB: Monivent rapporterar ökad omsättning i fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Monivent redovisar en högre omsättning och rörelseförlust i det fjärde kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före och efter skatt var -2,8 miljoner kronor (-1,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,5 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel uppgick till 19,4 miljoner kronor (3,2).

Vd Karin Dahllöf är mycket förväntansfull inför 2021 efter att Neo 100 blivit CE-märkt och
bolaget säkrat distributörer på de fem stora marknaderna i Europa, samt i Australien och Nordamerika för Neo Training.

”Vi har kunnat ökat tempot på kommersialiseringen genom bidrag från en riktad emission och kommande inlösen av teckningsoptioner. Vi har anställt fler medarbetare inom produktion, utveckling, QA/RA, marknadsföring och försäljning. Kompentens som behövs för att kunna ta Monivent till nästa nivå som bolag”, säger hon i rapporten.


Monivent, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,1 300,0%
Rörelseresultat -2,8 -1,3
Resultat före skatt -2,8 -1,3
Nettoresultat -2,8 -1,3
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,5 -0,5
Likvida medel 19,4 3,2 506,3%

Read more about Monivent AB