Published: 2/22/2021 8:46:27 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Redsense Medical AB: Redsense Medical minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Redsense Medical redovisar minskande omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Året som gått kan bäst sammanfattas som en tid för förberedelser och en längtan efter normalitet. Covid-19 har hållit tillbaka den normala vårdverksamheten och försenat utbildningar om än mer i tredje kvartalet, och det kommer att fortsätta att göra det under första kvartalet", kommenterar vd Patrik Byhmer i rapporten.

Omsättningen sjönk 52,5 procent till 1,9 miljoner kronor (4,0).

Rörelseresultatet blev -3,9 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före och efter skatt var -4,6 miljoner kronor (-1,1).


Redsense Medical, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,9 4,0 -52,5%
Rörelseresultat -3,9 -1,0
Resultat före skatt -4,6 -1,1
Nettoresultat -4,6 -1,1
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about Redsense Medical AB