Published: 2/24/2021 9:16:37 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Abera Bioscience AB: Abera Bioscience klättrar 59 procent i premiärhandeln på Spotlight

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience börjar i dag den 24 februari att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet ABERA.

Abera Bioscience är ett vaccin- och bioteknikbolag som utvecklar vacciner baserat på en egenutvecklad och patenterad plattform, Bera. Bolaget fokuserar på de två huvudområdena pneumokocker och immunonkologi.

Abera Bioscience genomförde inför noteringen en nyemission som blev kraftigt övertecknad med en teckningsgrad på 915 procent. Bolaget fick 950 nya aktieägare och tillfördes 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen var 6,90 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 12,00 kronor som högst betalt och till 10,20 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 11,00 kronor, vilket är en uppgång på 59 procent jämfört med teckningskursen på 6,90 kronor per aktie. Aktier för 6,6 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 10,46 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 115 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Read more about Abera Bioscience AB