Published: 2/25/2021 8:33:17 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Inhalation Sciences Sweden AB: Inhalation Sciences minskar omsättning och ökar förlusten under fjärde kvartalet

Inhalationsbolaget Inhalation Sciences redovisar minskande omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 44,7 procent till 2,1 miljoner kronor (3,8).

"Under det fjärde kvartalet 2020, lyckades vi få ett starkt avslut med ett antal nya signerade ordrar från våra kunder, med ett totalt värde på cirka 4 miljoner kronor. Dessa nya kundkontakt påvisar återigen styrkan för våra produkter och tjänster, trots begränsningen av fysiska möten. 1,6 miljoner kronor av dessa ordrar fakturerades under samma kvartal, där återstående 2,4 miljoner kronor kommer att faktureras under det första kvartalet 2021", kommenterar vd Manoush Masarrat i rapporten.

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,50 kronor (-0,29).

Likvida medel uppgick till 8,0 miljoner kronor (4,8).

I rapportens vd-ord skriver Manoush Masarrat att den kliniska valideringen av Preciseinhale fick senareläggas mot ursprunglig plan på grund av den pågående pandemin. Planen är nu uppdaterad och ambitionen är att bli klara med studien innan utgången av 2021, givet att externa faktorer inte påverkar studien ytterligare.


Inhalation Sciences, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,1 3,8 -44,7%
Rörelseresultat -4,3 -2,0
Nettoresultat -4,3 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,50 -0,29
Likvida medel 8,0 4,8 66,7%

Read more about Inhalation Sciences Sweden AB