Published: 3/1/2021 7:32:50 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Risk Intelligence A/S: Risk Intelligence fyller kassan med 10,5 miljoner danska kronor

Tech-bolaget Risk Intelligence, som arbetar efter en saas-modell, har fyllt på kassan med 10,5 miljoner danska kronor genom en accelererad book-building-process genomförd av Sedermera Fondkommission.

Teckningskursen blev 7,10 danska kronor. Aktien stängde vid 7,70 danska kronor i fredags.

Emissionen riktades till institutionella och professionella investerare. Styrelsen bedömer att emissionen tillsammans med prognosen om att nå en tillväxt samt ett positivt ebitda-resultat för 2021 skapar ett positivt momentum för företaget.

"Risk Intelligence har nu säkrat finansiering för att leverera på sin tillväxtprognos för 2021 och framåt. Kapitalanskaffningen ger finansiell stabilitet och gör det möjligt för företaget att helt fokusera på affärsaktiviteter och ett förbättrat försäljningsarbete. Med ett starkt Q4 bakom oss, inklusive den viktiga LandRisk-milstolpen med Sony Europe, ser vi med optimism på framtiden trots fortsatta marknadseffekter från pandemin. Kapitaliseringen gör det möjligt för oss att fullt ut utnyttja alla förbättringar i det globala affärsklimatet för att växa vår befintliga verksamhet och intensifiera våra initiativ inom AI och digital marknadsföring", uppger vd Hans Tino Hansen i en kommentar.

Bolaget kommer att hålla en presentation idag klockan 08.30 med anledning av emissionen.

Read more about Risk Intelligence A/S