Published: 3/1/2021 8:37:14 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Inhalation Sciences Sweden AB: Inhalation Sciences väntas nå break-even under 2021, uthållig vinst från 2022 - Mangold Insight

Inhalationsbolaget Inhalation Sciences väntas nå break-even under 2021 samt en uthållig vinst från 2022, skriver Mangold Insight. Företaget ges ett motiverat värde om 18 kronor per aktie till hög risk, framgår det av en uppdragsanalys.

Inhalation Sciences estimeras att växa med 24 procent per år till 2028. Under pandemiåret 2020 växte bolaget med 13 procent.

"Mangold har utgått från att Inhalation Sciences tar närmare 10 procent av sin potentiella marknad i ett basscenario. Med en tillväxttakt i snitt per år (CAGR) på 24 procent. Inklusive serviceintäkter och kontraktuppdrag medför det att vi ser en försäljning på över 60 miljoner kronor 2028", skriver analyshuset.

DCF-värderingen om 18 kronor per aktie antar ett avkastningskrav om 12 procent och en evighetstillväxt om 3 procent.

Read more about Inhalation Sciences Sweden AB