Published: 3/1/2021 9:26:59 AM

Inhalation Sciences: På väg mot lyftet - Mangold

Inhalation Sciences har visat prov på styrka under pandemiåret 2020 genom ökad försäljning samt lagt grund för fortsatt tillväxt. Bolaget sålde system och tjänster för 10,1 miljoner kronor, en ökning med 13 procent under 2020. Intentionerna när året började var högre ställda men en omställning krävdes under pandemin vilket under slutet av året ser ut att ha lett till ökad aktivitet och ett förbättrat orderläge. Mangold ser att bolaget har goda chanser trots pandemin att växa sin affär under 2021.

Mangold utgår från ett basscenario där bolagets intäkter väntas öka med 24 procent i snitt per år under prognosperioden fram till 2028. Anpassningar av systemet kan öka dess potential, såsom användning i klinisk miljö och expansion i USA som marknad. Inhalation Sciences bör kunna nå break-even under 2021 för att därefter visa uthålliga vinster.

En DCF-värdering har genomförts för att få fram bolagets motiverade värde. I denna DCF har vi tagit hänsyn till marknadsrisk och bolagets börsvärde som föranleder ett småbolagstillägg. Utifrån våra prognoser och variabler uppgår värdet per aktie till 18 kronor vilket också blir vår riktkurs. Detta är i nivå med tidigare riktkurs från vår förra uppdatering av bolaget och ger en uppsida i aktien på över 80 procent.


Link to the analysis

Read more about Inhalation Sciences Sweden AB