Published: 3/1/2021 9:47:13 AM

Shortcut Media: Låg värdering givet goda tillväxtutsikter - Analyst Group

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,4 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 13,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 4,35 kr.

Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB