Published: 3/4/2021 8:47:21 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics söker patent för biomarkör för att se nervskador

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics har ansökt om patent på en biomarkör för att förutse risken för nervskador vid behandling av cancer med cellgifter. Patentansökan bygger på en studie som genomfördes under 2018-2020 och upptäckten bedöms kunna ge ett värdefullt stöd vid cellgiftsbehandling av cancer, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

I en nyligen avslutad pilotstudie i samarbete med Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö, samt Centralsjukhuset i Kristianstad, visar resultatet att instrumentet Vibrosense Meter och dess teknologi kan användas för att förutse risken att få bestående nervskador vid behandling av cancer med cellgifter.

"Upptäckten bedöms bana väg för en helt ny biomarkör som kan ge ett mycket värdefullt stöd vid cellgiftsbehandling av cancer", skriver bolaget.

Studien genomfördes på patienter med kolorektalcancer, som behandlas med oxaliplatinbaserade cellgifter. Patienternas känsel undersöktes med Vibrosense Meter på händer och fötter, före första behandling och därefter löpande under pågående behandling under 3-6 månader.

"Resultatet visade att det går att prediktera de patienter som löper risk att få bestående nervskador sex månader efter avslutad behandling, genom att mäta patienternas känsel med Vibrosense Meter före första behandling med cellgifter", skriver bolaget vidare.

Read more about VibroSense Dynamics AB