Published: 2/12/2021 8:54:11 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about VibroSense Dynamics AB: RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,1 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Vibrosense intäkter var 0,2 miljoner kronor under perioden oktober-december (0,2), som utgör det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Intäkterna består av försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,1 miljoner kronor (-2,1) och resultatet per aktie blev -0:15 kronor (-0:17).

Vibrosense likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 12,0 miljoner kronor. Andra kvartalets kassaflöde var -2,7 miljoner kronor.

"I linje med vad bolaget tidigare meddelat och i enlighet med bolagets plan och strategi, fortsätter det interna arbetet med att förbereda en kommande exportsatsning och expansion utanför den svenska marknaden", skriver bolagets vd Hans Wallin i rapportern.

För att kartlägga den tyska marknaden inom affärsområdet Diabetes har Vibrosense därför inlett ett samarbete med Business Sweden, skriver Hans Wallin vidare.          
        

Read more about VibroSense Dynamics AB