Published: 4/20/2021 8:52:22 AM

Wntresearch: Omstart med bättre odds - Mangold

Mangold rekommenderar Köp i WntResearch med riktkurs 3,30 kronor. Bolaget som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 gör en omstart med ny vd och nya prioriteringar. Foxy-5 ska användas som behandling vid koloncancer i syfte att förebygga metastaser och återfall av cancer efter operation. Studien, kallad Neofox, planeras att återgå till full aktivitet under sommaren efter att ha gått på nedsatt hastighet till följd av pandemin. För att driva Neofox-studien fram till interimanalys på 120 patienter behöver bolaget kapital och genomför därför nu en fullt garanterad nyemission. Interimanalys är planerad att ske i slutet av 2022 och kommer enligt Mangold att bli vägledande för hur Neofox-studien ska slutföras.

Link to the analysis

Read more about WntResearch AB