Published: 4/21/2021 3:11:51 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Redsense Medical AB: Redsense Medical handlas den 7 maj exklusive rätt till aktier i Odinwell enligt ny tidtabell

Medicinteknikbolaget Redsense Medical senarelägger datumet för den beslutade utdelningen av aktier i Odinwell till aktieägarna. Orsaken är rådande handläggningstider hos ansvarig myndighet. Det framgår av ett pressmeddelande.

En aktie i Redsense ger en aktie i Odinwell. Nytt datum för sista handelsdag i Redsense inklusive rätt till aktier i Odinwell är den 6 maj och Redsense handlas den 7 maj exklusive rätt till aktier i Odinwell.

Read more about Redsense Medical AB