Published: 4/29/2021 9:10:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Media förvärvar Magoo - väntas tillföra 12-14 miljoner i omsättning på årsbasis

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media förvärvar 100 procent av Magoo i en affär som stärker koncernens erbjudande inom 3D-animation samt visuella effekter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Shortcut Media har Magoo utvecklat marknadsledande teknologi inom 3D-visualisering och animation. Bolaget har varit verksamt sedan år 2000 och kunderna finns primärt i Sverige och USA.

"Vi är glada över att få välkomna Magoo till SMG. Det är ett fantastiskt erfaret team som vi varit bekanta med under lång tid och som kommer att tillföra mycket både till vårt erbjudande samt till organisationen som helhet", kommenterar vd Anders Brinck.

Förvärvet väntas tillföra 12 till 14 miljoner kronor i omsättning och 1,5 till 2 miljoner kronor i EBIT på årsbasis. Köpeskillingen uppgår till 7,8 miljoner kronor och inkluderar en nettokassa om 2,5 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom 1,5 miljoner kronor i nyemitterade SMG-aktier, likvida medel och en förvärvskredit i SEB samt säljarrevers.

Read more about Shortcut Media AB