Published: 5/3/2021 8:51:01 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Redsense Medical AB: Redsense Medical minskar omsättning drastiskt i coronadrabbat kvartal

Medicinteknikbolaget Redsense Medical redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 72,0 procent till 1,4 miljoner kronor (5).

Aktiverat arbete för egna utgifter uppgick till 3,8 miljoner kronor, vilket delvis dragit upp resultatet.

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (0,3).

Resultatet före och efter skatt var -1 miljoner kronor (0,2).

Bolaget väntar sig att försäljningen kommer att vara fortsatt drabbad av pandemin under första halvan av året.

- Det är det starka momentumet och trenden av prestanda från första halvåret 2020 som vi börjar plocka upp igen. Samtidigt har vi fortsatt att förbättra vår verksamhetsorganisation och beredskap, och vi har ackumulerat potential kvartal för kvartal, säger vd:n Patrik Byhmer.


Redsense Medical, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,4 5 -72,0%
Rörelseresultat -2,7 0,3
Rörelsemarginal 6,0%
Resultat före skatt -1 0,2
Nettoresultat -1 0,2
Likvida medel 16,5 29 -43,1%

Read more about Redsense Medical AB