Published: 5/7/2021 4:00:54 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Redsense Medical AB: Analysguiden förväntar sig att Redsense Medicals tillväxt återkommer i andra halvåret

Medicinteknikbolaget Redsense Medical tyngs i det korta perspektivet av covid-19-pandemin.

"Den andra och tredje vågen har fortsatt drabbat bolaget hårt försäljningsmässigt och ser vi tillbaka ett år får vi anse det som ett förlorat år sett ur tillväxtperspektivet. Det långsiktiga målet anser vi som oförändrat varför vi inte drar några större värderingsslutsatser på grund av detta", skriver Aktiespararnas Analysguiden i en uppdragsanalys daterad den 7 maj.

Redsense Medical har nu delat ut sårvårdsbolaget Odinwell till aktieägarna.

"Försäljningstappet det gångna året har påverkat våra prognoser i det korta men vi ser oförändrat positivt på den långsiktiga trenden inom hem-hemodialys som Redsense är exponerad mot. Vi förutsätter från att man under andra halvåret 2021 återigen kan genomföra normalt säljarbete varför vi utgår från att tillväxten återkommer med klart synliga effekter och investerarna ser den skalbarhet bolaget har", fortsätter Analysguiden.

"Vi ser ingen anledning att utifrån denna rapport att ändra vår syn på den långsiktiga utvecklingen varför vi behåller vårt långsiktiga värde på 100 kronor per aktie dock under förutsättning att tillväxten återkommer under 2021 givet en kraftigt avtagande covid-19-situation som en konsekvens av massvaccinationerna, framför allt i USA", skriver Analysguiden i sin slutsats.

Read more about Redsense Medical AB