Published: 6/16/2021 2:46:24 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about MoveByBike Europe AB: Kursfall på 48 procent för Movebybike i premiärhandeln på Spotlight (R)

(Rättelse att bolaget tillfördes 16,5 miljoner kronor i tredje stycket, uppdatering av kursrörelsen)

Logistik- och transportbolaget Movebybike började i dag den 16 juni att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet MBBAB.

Movebybike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Bolaget har med dess egenutvecklade eldrivna transportcykel Starke utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som tecknades till 77,7 procent och den blev därmed inte fulltecknad. Movebybike tillfördes 16,5 miljoner kronor före emissionskostnader och fick 515 nya aktieägare. Bolaget hade ursprungligen sökt 21,3 miljoner kronor i emissionen. Teckningskursen var 7,50 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 4,98 kronor som högst betalt och 3,18 kronor som lägst betalt. Klockan 14.45 var senast betalt 3,90 kronor, ett kursfall på 48 procent jämfört med teckningskursen på 7,50 kronor. Aktier för 1,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 8,19 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 32 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Read more about MoveByBike Europe AB