Published: 8/17/2021 8:55:07 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about MoveByBike Europe AB: Movebybike ökar omsättningen och minskar förlusten

Logistik- och transportbolaget Movebybike, som nyligen noterades på Spotlight Market, redovisar ökande omsättning och minskad förlust i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 42,9 procent till 8,0 miljoner kronor (5,6).

Ebitda-resultat blev -0,1 miljoner kronor (-0,5).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,72 kronor (-0,65).

Likvida medel uppgick till 11,1 miljoner kronor (0,5).

"Under våren och sommaren har efterfrågan av cykelleveranser hos många av de stora e-handelsföretagen intensifierats, vi driver flera intressanta dialoger och har aldrig tidigare upplevt ett likande intresse från marknaden gällande gröna och effektiva leveranser", skriver bolagets vd Lisette Hallström.

Under året kommer Movebybike öppna en ny city-hubb i Sverige och bolagets ambition är att öppna totalt fem nya city-hubbar fram till och med 2023, varav två av dessa ska vara i nordiska städer.


Movebybike, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 8,0 5,6 42,9%
EBITDA -0,1 -0,5
Rörelseresultat -1,1 -1,4
Resultat före skatt -1,2 -1,7
Nettoresultat -1,2 -1,7
Resultat per aktie, kronor -0,72 -0,65
Likvida medel 11,1 0,5 2 120,0%

Read more about MoveByBike Europe AB