Published: 9/10/2021 1:33:00 PM

Mandel Design Group: Varumärkesportföljen bygger på tillväxt - Mangold

Mangold tar upp Mandel Design Group till bolagsbevakning. Mandel
är ett e-handelsbolag med en omfattande förvärvsstrategi. Bolagets
varumärkesportfölj består bland annat av klädbolaget Mandel Design
och barnartikelsbolaget Smallroom som båda bedriver sin handel online.
Bolaget har nyligen förvärvat e-handelsbolagen SSC Design Studio och
MIGO samt Electronordic. Mandel tillsatte en ny vd under det första
kvartalet 2021, bolaget bedöms ha goda chanser att växa via förvärv
under kommande kvartal.

Massiva förvärv
Mandels strategi är att förvärva snabbväxande e-handelsbolag, Det har
bidragit till att intäkterna ökat från 1,1 miljoner kronor under det första
halvåret 2020, till 31,6 miljoner kronor 2021. Förvärven väntas medföra
kostnadssynergier genom centraliserade funktioner. Mangold bedömer
att detta kommer vara värdedrivande för bolaget.

Aktien har uppsida
Mangold har värderat Mandel med hjälp av relativ multipel-värdering
samt en sum-of-the-parts värdering vilket båda indikerar en uppsida. Det
motiverade värdet anses således vara en mix av dessa modeller vilket ger
aktiepriset 4,15 kronor per aktie. Detta motsvarar en uppsida om drygt
54 procent från dagens kurs.


Link to the analysis

Read more about Mandel Design Group