Published: 10/29/2021 11:47:53 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Spermosens har utsett sin valberedning

Fertilitetsbolaget Spermosens har utsett sin valberedning inför årsstämman 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningen består av:
* Kushagr Punyani, representerar eget innehav, ordförande i valberedningen
* Sudha Srivastava, representerar Capitral
* Mohamad Takwa, representerar Emelie Takwa
* Eva Nilsagård, styrelseordförande i Spermosens, adjungerad i valberedningen

Read more about Spermosens AB (publ)