Published: 11/3/2021 6:51:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx börjar i dag handlas på Spotlight Stock Market

It-konsultbolaget Solidx börjar i dag den 3 november att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet SOLIDX.

Solidx är ett Malmöbaserat konsultbolag, bildat 2001, med fokus på konsulter inom it och digitalisering vilka verkar som kompetens- och resursförstärkning hos bolagets kunder.

Bolaget genomförde inför noteringen ett erbjudande som blev rejält övertecknat. Erbjudandet tecknades till 69,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 277 procent. Bolaget fick 4 600 nya aktieägare.

Erbjudandet omfattade en försäljning av 5 miljoner befintliga aktier för 5 kronor per aktie, vilket motsvarar 25 miljoner kronor. Solidx tillförs därmed inget kapital. Bolaget har 31 miljoner aktier utestående.

Read more about SolidX AB