Published: 11/10/2021 7:24:38 AM

Redsense Medical: Ljuset i tunneln? - Analysguiden

Redsense Medical rapporterade en nettoomsättning om 3,6 miljoner kronor för tredje kvartalet och fick sin första order i Kanada. Analysguiden bibehåller deras långsiktigt positiva syn på bolaget.

Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB