Published: 11/11/2021 8:20:27 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Spermosens ökade förlusten i tredje kvartalet

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar en blygsam omsättning och ökad förlust i det tredje kvartalet jämfört med året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 10 000 kronor (0).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 13,5 miljoner kronor (0,7).

Bolaget har efter periodens utgång fått sitt europapatent validerat nationellt i 16 länder inom det Europeiska patientområdet. Därutöver har en avdelad snabbansökan lämnats in för patentet i USA, uppger vd John Lempert i rapporten.


Spermosens, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Rörelseresultat -2,0 -0,5
Resultat före skatt -2,0 -0,5
Nettoresultat -2,0 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,11
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,5 -0,9
Likvida medel 13,5 0,7

Read more about Spermosens AB (publ)