Published: 4/29/2021 9:05:26 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Shortcut Media AB: KÖPER MAGOO FÖR 7,8 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Media Group, SMG, förvärvar Magoo för att stärka koncernens erbjudande inom avancerad 3D-animation samt visuella effekter (VFX). Total köpeskilling uppgår till 7,8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Magoo väntas tillföra SMG 12-14 miljoner kronor i omsättning och 1,5-2 miljoner kronor i rörelseresultat på årsbasis.

Köpeskillingen inkluderar en nettokassa om cirka 2,5 miljoner kronor. Det innebär en bolagsvärdering av Magoo på skuldfri basis om cirka 5,3 miljoner kronor.

Betalning erläggs genom 1,5 miljoner kronor i nyemitterade SMG-aktier, likvida medel från SMG:s kassa, förvärvskredit i SEB samt säljarrevers.

Utöver den fasta köpeskillingen kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå under 2022. Denna uppgår till 50 procent av den del av rörelseresultat i Magoo som överstiger 0,9 miljoner kronor under kalenderåret 2021.

Förvärvet bidrar till SMG:s tillväxtplan, som innebär att fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022, skriver bolaget.

Tillväxtplanen ska innebära en omsättning som innan slutet av 2022 i årstakt överstiger 120 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 6-12 miljoner kronor.          
        

Read more about Shortcut Media AB