Published: 11/17/2021 11:21:14 AM

Rekordbelåning i Preservium - AFV

Ett nytt "enfastighetsbolag" som noterades i dagarna och ger 6,1% direktavkastning. Synd bara att det är finansiell ingenjörskonst och inte starka kassaflöden som möjliggör den lockande utdelningen.

Link to the analysis

Read more about Preservium Property AB