Published: 11/19/2021 7:25:59 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eevia Health Plc: Eevia Health presenterar positiva resultat för Feno-Chaga Organic

Finska växtextraktbolaget Eevia Health har avslutat en klinisk studie med varumärkesingrediensen Feno-Chaga Organic för behandling av övre luftvägsinfektioner (URTI) och psykologiskt humörtillstånd, med positiva resultat. Det framgår av ett pressmeddelande.

I studien, där 40 friska långdistanslöpare deltog, undersöktes effekterna av en månads kosttillskott av Feno-Chaga Organic på deras fysiska och psykiska välbefinnande. Resultaten jämfördes mot en grupp som fick placebo.

Resultaten visade bland annat att gruppen som fått kosttillskottet hade en 51-procentig minskning av symptom i övre luftvägarna, en 10-procentig ökning i välbefinnandet och en 30-procentig minskning av stresshormonet kortisol.

Studien drog slutsatsen att Feno-Chaga Organic signifikant minskade URTI-incidensen och förbättrade det psykiska humöret jämfört med placebo.

Read more about Eevia Health Plc