Published: 11/19/2021 1:00:47 PM

Aktieanalys på JS Security - Analyst Group

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under de senaste månaderna har JS Security tagit stora kliv i sitt utvecklingsarbete, vilket har resulterat i att Bolaget nu inleder slutspurten för den uppdaterade B2B-produkten samt B2C-produkten, vilka beräknas lanseras runt årsskiftet. Givet beräknad kommersialisering, estimerad kundtillväxt, och applicerade prisnivåer, prognostiseras försäljningstillväxten ta fart från år 2022, för att tills år 2024 uppgå till ca 16 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S ~7,5x på 2024 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 13 kr.

Link to the analysis

Read more about JS Security Technologies Group AB