Published: 5/3/2021 8:52:05 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Redsense Medical AB: PANDEMI FORTSATTE PÅVERKA 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redsense Mecical hade en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor (5,0) och ett resultat före skatt om -1,0 miljoner kronor (0,2) under det första kvartalet 2021.

"Covid-19-pandemin – med ökad dödlighet bland dialyspatienter, omfördelning av sjukvårdsresurser och försening av utbildning - har i praktiken pausat nyförsäljningen sedan det tredje kvartalet i fjol. Redsense försäljning har sedan dess mestadels besått av återkommande order från tidigare etablerade kunder, vilket ledde till den försvagade försäljningen", skriver Redsense i sin delårsrapport.

"Vi räknar med att försäljningen fortsätter att tyngas av pandemin under första halvan av året, tills pågående vaccinprogram normaliserar situationen. Vi följer särskilt vaccinationsutvecklingen i USA, vår viktigaste marknad, där mer än en fjärdedel av befolkningen nu är fullt vaccinerad, skriver vd i rapporten.          
        

Read more about Redsense Medical AB