Published: 11/23/2021 11:43:53 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Preservium Property AB: Nynoterade Preservium Property föreslås få en helt ny styrelse

Aktieägarna i fastighetsbolaget Preservium Property kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 december i Stockholm.

Aktieägare som representerar sammanlagt 35,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget föreslår att en helt ny styrelse väljs. Nyval föreslås av Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén som styrelseledamöter. De nuvarande styrelseledamöterna Oskar Wigsén, John Malmström och Johan Åskogh avböjer samtliga omval.

Preservium Property är ett nybildat fastighetsbolag som började handlas på Spotlight Stock Market den 5 november.

Read more about Preservium Property AB