Published: 5/3/2021 9:14:24 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Shortcut Media AB: GÖR FÖRVÄRV SOM ADDERAR 4-5 MLN KR I OMS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film genomför en inkråmsaffär med Klapp som tillför ett nytt affärsområde inom digital design, app- och webbsideutveckling samt strategi- och analysarbete.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Digitalbyråverksamheten som förvärvas är inriktad på digital design, applikationsutveckling, webbsidor med fokus på användarvänlighet (UX) samt tillhörande strategi- och analysarbete.

Verksamheten som förvärvas väntas tillföra 4-5 miljoner kronor i omsättning med cirka 10 procents ebita-marginal per år. Total köpeskilling uppgår till 1,7 Mkr för rörelsen på skuldfri basis, med tillträde 30 april.

Betalning erläggs genom 0,6 miljoner kronor i nyemitterade Shortcut-aktier, likvida medel från Shortcuts kassa samt förvärvskredit från SEB.

Affären är ett ytterligare steg mot Shortcut Medias ambition att bli Nordens ledande kreativa partner inom helhetslösningar för filmkommunikation. Förvärvet bidrar även till SMG:s tillväxtplan, som innebär att genom organisk samt förvärvad tillväxt fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Tillväxtplanen ska innebära en omsättning som innan slutet av 2022 i årstakt överstiger 120 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 6-12 miljoner kronor.          
        

Read more about Shortcut Media AB