Published: 12/6/2021 10:58:44 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Odinwell AB: Styrelseordförande ökar sitt aktieinnehav i Odinwell

Sårvårdsbolaget Odinwells styrelseordförande Susanne Olauson har den 3 december köpt 20 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till en kurs på 3,74 kronor per aktie, en affär på 74 800 kronor. Affären gjordes utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Odinwell AB