Published: 12/27/2021 11:26:39 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Abera Bioscience AB: Magnus Linderoths ägande i Abera Bioscience minskar till följd av riktad nyemission

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience aviserade den 23 december att bolaget genomför en riktad nyemission på 17 miljoner kronor. Det innebär att Magnus Linderoths innehav passerar flaggningsgränsen vid 5 procent och han äger därefter 4,99 procent av aktierna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Read more about Abera Bioscience AB