Published: 12/27/2021 12:02:35 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Medias dotterbolag Magoo förnyar avtal med TV4 värt minst 2 miljoner kronor

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias dotterbolag Magoo förnyar sitt avtal med TV4. Avtalet förväntas vara värt minst 2 miljoner kronor under 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

TV4 och Magoo har ett avtal sedan många år tillbaka, som förnyas årsvis. Delar av avtalsvolymerna är inte fast beslutade i förväg. Trots detta förväntas det nya avtalet innebära viss tillväxt i avtalets storlek jämfört med 2021 till följd av bland annat vissa prisjusteringar.

Read more about Shortcut Media AB