Published: 1/13/2022 2:59:43 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Odinwell AB: Styrelseledamot i Odinwell köper sina första aktier

Cecilia Jinert Johansson har den 13 januari köpt 15 000 aktier i sårvårdsbolaget Odinwell där hon är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 3,86 kronor per aktie. Köpesumman uppgår till 57 900 kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Enligt Odinwells hemsida ägde Cecilia tidigare inte några aktier bolaget.

Read more about Odinwell AB