Published: 1/18/2022 11:56:52 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: JS Security har sett ett stort intresse för säkerhet som en tjänst sedan lansering

Cybersäkerhetsbolaget JS Security har sett ett stort intresse för bolagets nya produkt, säkerhet som en tjänst, security-as-a-service, sedan lanseringen den 14 januari. Bolaget har erhållit intresseanmälningar avseende förlängning efter den kostnadsfria 60 dagar testperiodens utgång från mer än tio aktörer hittills. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har ytterligare sex stycken nod-operatörer anslutit sig till P2P-nätverket. Bolaget informerar att den totala potentiella lagringskapaciteten nu uppgår till 153 terabyte när samtliga noder är aktiva, en ökning med 53 terabyte på fyra dagar.

Read more about JS Security Technologies Group AB