Published: 1/19/2022 2:17:26 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Abera Bioscience AB: Abera Bioscience ska satsa vidare på två områden inom onkologi

Abera Bioscience har baserat på resultaten från studier om hur bolagets plattform kan användas inom immunonkologi beslutat att satsa på två prioriterade fokusområden - terapeutiska (behandlande) vaccin samt plattformar för ”drug delivery”. Det framgår av ett pressmeddelande.

Första prioritet blir att genomföra studierna kring terapeutiska vaccin där bolagets plattform Bera, tillsammans med tumör-antigen, ämnar trigga kroppens immunförsvar att angripa tumören.

”En utmaning är att få kroppens immunsystem att skapa ett immunsvar mot dessa antigen där Aberas plattform Bera, med sin adjuvanterande (förstärkande) effekt och möjlighet att dekorera OMV (Outer Membrane Vesicles) med olika antigen, skulle kunna bidra till ökad effektivitet. Bolaget planerar studier inom cancerområdet med syfte att generera proof of concept för att stötta framtida kommersiella samarbeten. I studierna kommer Aberas plattform även att användas tillsammans med existerande cancerläkemedel för att studera eventuell positiv samverkan”, skriver bolaget.

Det sekundära målet blir att se var plattformen kan bidra med kring ”drug delivery” till tumören och vilka begränsningar som finns.

”Det känns spännande att vi nu på allvar börjar applicera vår plattform inom immunonkologi. Vi ser hur fler aktörer har börjat använda sig av OMV-teknologi inom onkologi och så vitt vi kan bedöma har Aberas plattform flera konkurrensfördelar och vi ligger i den absoluta framkanten inom teknologin”, säger vd Maria Alriksson.

Read more about Abera Bioscience AB