Published: 1/21/2022 7:50:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Everysport Media Group AB: Kommersiell chef ökar sitt aktieinnehav i Everysport Media

Anders Ribbing har den 19 januari köpt 2 000 aktier i sportmediebolaget Everysport Media där han är kommersiell chef. Aktierna köptes till kursen 43,40 kronor per aktie, en affär på 86 800 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Everysport Media Group AB