Published: 1/21/2022 2:55:20 PM

Everysport Media: Ett spel på padel - AFV

Everysport Media Group har det senaste åren expanderat inom den snabbväxande racketsporten padel. Lönsamheten är god men samtidigt finns risk för överetablering på marknaden. Är aktien spelbar?

Link to the analysis

Read more about Everysport Media Group AB