Published: 2/28/2022 11:31:34 AM

Everysport Media Group: Positionerar sig för tillväxt - Penser

Fortsatt tillväxtsatsning

Omsättningen för helåret uppgick till 186,6 mkr vilket var i linje med våra helårsestimat. EBITDA uppgick till 32,6 mkr vs våra estimat om 39 mkr. EBIT uppgick till 2,2 mkr vs våra estimat om 20 mkr. Avvikelsen går att förklara med högre avskrivningar kopplat till padelverksamheten.


Link to the analysis

Read more about Everysport Media Group AB