Published: 3/2/2022 11:37:28 AM

Redsense Medical: Bra avslutning på 2021 - Penser

Bra avslutning på 2021

Redsense Medical rapporterade nettoomsättning på 4,1 mkr i Q4"21, vilket innebar en tillväxt på 82% y/y, även om helåret 2021 backade 35% till följd av ett tufft första halvår. EBIT landade på -3,1 mkr (-4,7). Trots covid-19 har bolaget fått nya ordrar i Kanada och USA under kvartalet, och med en nettokassa på 24,3 mkr står bolaget väl rustade att möta, och driva, en ökad efterfrågan.


Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB