Published: 4/19/2022 12:54:15 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Gullberg & Jansson AB: Gullberg & Janssons valberedning föreslår tre nyval till styrelsen.

Aktieägarna i Gullberg & Jansson kallas till årsstämma onsdagen den 18 maj i Helsingborg samt via länk.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Ylwa Karlgren, Michael Engström och Anders Schoug som styrelseledamöter. Susanna Hilleskog och Peter Ragnarsson har avböjt omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Gaétan Boyer och styrelseledamoten Lottie Svedenstedt.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Read more about Gullberg & Jansson AB