Published: 4/20/2022 8:41:01 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Plejd AB: Plejd rapporterar ett rejält vinstlyft i Q1

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar en ökad omsättning och betydligt högre vinst under första kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg 33,8 procent till 99,3 miljoner kronor (74,2).

"Tillväxten i installationer ökar med närmare 42 ?procent, då lagernivåerna för kvartalet är
normala så kan detta ses som ett bättre jämförelsetal till följd av föregående års
högre lageruppbyggnad. Vi kompletterar således tillväxten i omsättning med tillväxt i
installationer för att bättre förstå bolagets utveckling", säger vd Babak Eshafani.

Han kommenterar vidare att den organiska tillväxten i Norge uppgått till 167 procent, och att installationerna är upp 213 procent.

"Både omsättning och installationer liknar Sveriges utveckling under 2019", säger Eshafani.

I Sverige ökade installationerna med 23 procent, en siffra som väntas öka vid lanseringen av nya produktkategorier, enligt Eshafani.

Även Finland och Nederländerna inleder året starkt, två marknader där båda väntar på produktanpassningar som är viktiga för att ytterligare kunna öka tillväxttakten", kommenterar Eshafani vidare.

Ebitda-resultat blev 28,6 miljoner kronor (18,0), med en ebitda-marginal på 28,8 procent (24,3).

Rörelseresultatet blev 19,9 miljoner kronor (11,3), med en rörelsemarginal på 20,0 procent (15,2).

Resultatet efter skatt blev 15,9 miljoner kronor (8,8), och per aktie 1,43 kronor (0,79).


Plejd, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 99,3 74,2 33,8%
EBITDA 28,6 18,0 58,9%
EBITDA-marginal 28,8% 24,3%
Rörelseresultat 19,9 11,3 76,1%
Rörelsemarginal 20,0% 15,2%
Nettoresultat 15,9 8,8 80,7%
Resultat per aktie, kronor 1,43 0,79 81,0%

Read more about Plejd AB