Published: 4/25/2022 11:59:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BPC Instruments AB: BPC Instruments styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bioteknikbolaget BPC Instruments kallas till årsstämma fredagen den 27 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Gustaf Olsson och styrelseledamöterna Anita Sindberg, Jing Liu och Kristofer Cook.

Read more about BPC Instruments AB