Published: 4/27/2022 11:21:19 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sustainion Group AB: Sustainions styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i industribolaget Sustainion kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Magnus Greko, Ewa Linsäter, Göran Nordlund, Henrik Pålsson, Carl Schneider och Brodde Wetter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Read more about Sustainion Group AB