Published: 5/2/2022 9:38:38 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ecore Group AB: Ecore Group får vederlagsfria teckningsåtaganden avseende samtliga TO2

Detaljhandelsbolaget Ecore Group har erhållit vederlagsfria teckningsåtaganden motsvarande 100 procent teckningsgrad för teckningsoptioner av serie TO2. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtagandena kommer ifrån tf vd Milad Pournouri, styrelseordförande Stephan Käll samt ett antal andra teckningsoptionsinnehavare som avtalat om att utnyttja sina TO2 om totalt drygt 1,42 miljoner kronor.

Vidare har bolaget ingått en så kallad "top-down garanti" om upp till 4,59 miljoner kronor vilket tillsammans med förbindelserna ger ett totalbelopp om 6,01 miljoner kronor, motsvarande 100 procent teckningsgrad.

Read more about Ecore Group AB