Published: 5/4/2022 9:11:49 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm minskar omsättning och resultat - nått två viktigaste målen för året i Q1

Hemlarmsbolaget Sensor Alarm minskade omsättningen och resultatet under det första kvartalet. Plattformen och nya säljkanaler har nåtts.

Omsättningen sjönk 25,0 procent till 1,2 miljoner kronor (1,6).

Ebitda-resultat blev -3,8 miljoner kronor (-3,1). Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet efter skatt blev -4,7 miljoner kronor (-3,2). Resultat per aktie hamnade på -0,57 kronor (-0,60).

"Med första kvartalet bakom oss har vi uppnått två av 2022 års viktigaste målsättningar i att både färdigställa vår nya plattform samt ingå nya strategiska samarbetsavtal mot nya säljkanaler och målgrupper. Dessa samarbeten stödjer vår nya strategi i att utöka antalet försäljningskanaler, genom att erbjuda målgruppsanpassade larmpaket, via partners, grossist- samt återförsäljarkanaler", uppger vd Martin Norsebäck.

Sensor Alarm har tidigare riktats mot privata hushåll och nu breddar bolaget sitt fokus till anpassade larmpaket mot fritidshus, camping, småföretag, fastighetsägare och tillverkande industrier.

"Vi har en tuff period bakom oss där vi som många andra drabbats av pandemin och komponentbristen. Jag kan dock stolt titta i backspegeln och konstatera att bolaget och personalen fortsatt göra det som krävs för vidareutvecklingen av Sensor Alarm och att vi nu står inför ett nytt spännande kvartal med en ny plattform, ny försäljningsstrategi tillsammans med starka partners, grossister och återförsäljare", avslutar Norsebäck.


Sensor Alarm, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,2 1,6 -25,0%
EBITDA -3,8 -3,1
Rörelseresultat -4,1 -3,2
Nettoresultat -4,7 -3,2
Resultat per aktie, kronor -0,57 -0,60

Read more about Sensor Alarm Norden AB