Published: 5/4/2022 10:36:03 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics ökade förlusten något under Q3

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,4). Sett över de första nio månaderna av räkenskapsåret är omsättningen högre på 2,1 miljoner kronor (1,0).

"Vi ser en fortsatt stabil utveckling och försäljning inom segmentet HAVS (vibrationsskador) och marknaden för Företagshälsovård. Samarbetet med vår partner Avonova blir allt starkare och bolaget fortsätter att implementera vår produkt VibroSense Meter II i Sverige. Glädjande är också att vi sedan Covid19 restriktionerna lättat återigen fått större möjligheter att genomföra kundmöten i Sverige, Tyskland och Nederländerna, vilket kommer ge oss ökat genomslag i försäljningsarbetet. Vi arbetar nu för högtryck med fortsatt lansering av Diabetes Foot Screening och koncentrerar våra aktiviteter till Sverige och Tyskland", kommenterar vd Hans Wallin.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-1,5), och per aktie -0,13 kronor (-0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 9,7 miljoner kronor (10,1).

Höjdpunkten under kvartalet var tecknandet av ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska
statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group, UMCARE, avseende försäljning och distribution av produkten Vibrosense Meter II i Kina. Vibrosense fick i samband med detta en order värd cirka 38 miljoner kronor förutsatt att Vibrosense Meter II får marknadsgodkännande i Kina.

"Tillsammans med UMCARE arbetar vi nu för att få de nödvändiga regulatoriska godkännanden som gör att vi kan börja leverera och sälja instrument i Kina. Ordern från UMCARE ger oss möjlighet att öka tillväxttakten för bolaget samtidigt som vi fortsätter vår lansering inom diabetessegmentet på övriga marknader", säger Wallin.


Vibrosense Dynamics, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,4 -25,0%
Rörelseresultat -1,9 -1,5
Nettoresultat -1,9 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,11
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,9 -1,9
Likvida medel 9,7 10,1 -4,0%

Read more about VibroSense Dynamics AB