Published: 5/5/2022 10:45:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Nattaro Labs AB: Nattaro Labs flyttar årsstämman till den 14 juni

Bioteknikbolaget Nattaro Labs styrelse har beslutat att flytta årsstämman till den 14 juni, jämfört med tidigare aviserade 18 maj. Årsstämman kommer genomföras genom poströstning utan fysiskt deltagande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Read more about Nattaro Labs AB